Ανταπόκριση των ΜΜΕ στις δημοσιεύσεις του ΓΕΛ Νέας Περάμου

Greece Press Greece

In the following list are the hyperlinks to the local media articles, concerning the activities of the Greek Saftas Erasmus+ Team, during the three yers of the project Στη λίστα που ακολουθεί υπάρχουν οι υπεσύνδεσμοι των ΜΜΕ που αφορούν στις δράσεις της ομάδας SAFTAS Erasmus+ του ΓΕΛ Νέας Περάμου Καβάλας, στην διάρκεια των τριών ετών […]