ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Cinema Greece Greece Workshops Greece

Το ΓΕΛ Ν.Περάμου Καβάλας οργάνωσε, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015, προβολή μαθητικών ταινιών, που δημιουργήθηκαν το 2014 για τον Διαγωνισμό Βιντεομουσεία.

Συγκεκριμένα δεκαεννέα μαθητές από το τμήμα SAFTAS «Μαθητικό φεστιβάλ θεάτρου και κινηματογράφου» του προγράμματος Erasmus+ του σχολείου, παρακολούθησαν μικρές ταινίες συμμαθητών τους, με ντοκιμαντερίστικη ματιά, στο πλαίσιο της δράσης του φορέα «Καρπός», Κέντρου Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας.

Σε όλη τη διάρκεια των προβολών οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες, ασκώντας κριτική στις ταινίες, και στο τέλος ψήφισαν, απαντώντας σε τρία ερωτήματα:

− Ποια από τις έντεκα ταινίες θα διάλεγα για να δείξω σε ένα-μία φίλο-η μου;

− Ποια από τις έντεκα ταινίες θα διάλεγα για δείξω στους γονείς μου;

− Ποια από τις έντεκα ταινίες είναι η πιο ασυνήθιστη και “σηκώνει συζήτηση”;

Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, μπορούσαν να δουν τα αποτελέσματα του σχολείου αλλά και συνολικά όλων των εκπαιδευτικών μονάδων που έλαβαν μέρος στην προβολή των μαθητικών ταινιών.

Ύστερα από τη δράση αυτή, ορισμένοι μαθητές σκοπεύουν να καταθέσουν ατομική γραπτή κριτική για ταινία της επιλογής τους. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής της γραπτής κριτικής είναι 20 Δεκεμβρίου 2015.

Η όλη δράση της προβολής ταινιών και η συνεργασία των μαθητών για την άσκηση κριτικής και την επιλογή ταινίας με συγκεκριμένα κριτήρια φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και δημιουργική για το σύνολο των παιδιών που συμμετείχαν

Η προβολή φιλοξενείται στο χώρο που διαθέτει το Πανελλήνιο Σχολικό Δϊκτυο (Υπηρεσία Video), στο κανάλι του ΓΕΛ Νεάς Περάμου

Comments are closed.